sidoyta
Sådan begränsningsyta i en kropp som inte är en basyta. Kortare kan man säga sida i stället för sidoyta och bas i stället för basyta. Det är inte ovanligt att man kallar samtliga begränsningsytor för sidoytor eller bara sidor.

Ex:
Av de sex rektangelområdena i rätblocket nedan är två basytor, medan de övriga fyra är sidoytor.

Åter