sluten kurva
Kurva som begränsar ett område och som saknar ändpunkter. Själva kurvan kallas då rand. Om kurvan inte skär sig själv är den en enkel sluten kurva; en cirkel är ett exempel.

Åter