storhet
Fackord för egenskap som kan mätas. Ett vanligare ord är variabel.

Åter