variabel
Av ett latinskt ord som betyder föränderlig, obeständig.

1. I algebra, bokstav som inte står för en konstant. Oftast är det någon eller några av bokstäverna x, y och z (i det engelska alfabetets slut!). Se också polynom.

Ex: I polynomet ax + by + c är x och y variabler, medan a, b och c (från alfabetets början!) betraktas som konstanter.

2. I statistik, en egenskap som kan variera, som kan anta olika värden. De olika värdena kallas variabelvärden.

Ex: Ålder. – Temperatur. – Antal barn. – Poäng i prov. – Kön. – Civilstånd.

Åter