stråle
En rak kurva, dvs. en linje, som är begränsad åt ett håll.

Ex: Benen i en vinkel är två strålar.

Åter