summatecken
Tecknet S, den grekiska bokstaven ”stora sigma”.

Ex: Antag x-värdena 15, –7 och 2. Man får att 15 – 7 + 2 = 10. Resultatet 10 kan skrivas Sx = 10 som läses ”summa x är lika med tio” eller ”summan av x är lika med tio”. För ett exempel där tecknet används, se medelvärde.

Åter