talpar
Två tal i bestämd ordning. Vanligen anger talparet en punkts läge i ett koordinatsystem. Det första talet är då x-koordinaten och det andra y-koordinaten. Se vidare koordinatsystem.

Ex: (5, 3) som kan läsas ”punkten fem tre”.

Ex: (1,5, 2,2) eller, tydligare, (1,5; 2,2), dvs. med semikolon (;) mellan talen.

Åter