talsystem
System för hur tal bildas med hjälp av siffror. Vanligen är de positionssystem; se detta ord.

Åter