transversal
Linje som skär två eller flera andra linjer. Det kommer av ett latinskt ord som betyder gå på tvären. Se också parallelltransversal.

Åter