parallelltransversal
En transversal är en linje som skär två eller flera andra linjer. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder på tvären.
    En parallelltransversal skär två av sidorna i en månghörning och är parallell med en av sidorna i den.

Åter