trubbig vinkel
Vinkel som är större än 90° (nittio grader) men mindre än 180° (etthundraåttio grader).

Ex:

 

 

En vinkel som är större än 0° men mindre än 90° kallas spetsig.

Åter