udda tal
Heltal som inte är (jämnt) delbara med 2, dvs. talen . . ., –5, –3, –1, 1, 3, 5, . . . Punkterna före och efter talen anger att talföljden ska fortsätta i oändlighet åt båda håll.

Åter