talföljd
En ändlig eller oändlig följd av tal. De tal som ingår kallas element. Bara vissa talföljder är matematiskt intressanta. Exempel är aritmetisk talföljd och geometrisk talföljd. Se också serie.

Åter