värdemängd
Om y är en funktion av x så är y-värdena värdemängden (och x-värdena definitionsmängden). Se också funktion.

Åter