vinkelspets
Ändpunkt för vinkelbenen. Se vidare vinkel.

Åter