volymdiagram
Diagram som består av en eller flera tredimensionella figurer. En figur är tredimensionell (har tre dimensioner) om den har längd, bredd och djup (höjd).

Ex: Diagrammet nedan, ritat i datorprogrammet Excel, visar antalet sålda enheter vid två tidpunkter. År 2 är antalet dubbelt så stort som det var år 1. Man ser att volymen av rätblocket för år 2 är dubbelt så stor som volymen av rätblocket för år 1.

Åter