absolut nollpunkt
En variabel sägs ha en absolut (eller naturlig) nollpunkt, om 0 är det lägsta värde som kan förekomma. Se också datatyper. Någon gång kan tveksamhet råda om huruvida nollpunkten är absolut eller inte.

Ex: Variabeln ålder hos människan har den absoluta nollpunkten 0.

Ex: När det gäller variabeln temperatur är 0 på Celsius-skalan en godtycklig nollpunkt. På Kelvin-skalan däremot är 0 en absolut nollpunkt, eftersom lägre temperaturer inte anses kunna förekomma. (0 K » –273,15 °C.)

Åter