algoritm
Vanligen, en procedur som i ett begränsat antal steg talar om hur en beräkning ska göras eller hur ett problem ska lösas. Ordet är bildat av namnet på den persisk-arabiske matematikern al-Chwarizmi (ca 800 e.Kr.) och ett grekiskt ord som betyder tal.

Ex: Reglerna för hur det aritmetiska medelvärdet beräknas:

  • Steg 1, lägg ihop samtliga observationer.
  • Steg 2, dela summan med antalet observationer.

    En algoritm kan beskrivas på olika sätt, bl.a. i ord (som ovan) eller med matematiska formler, t.ex. med formeln för medelvärdet, = Sx/n; man läser ”x streck är lika med summa(n av) x genom n”.

    Åter