medelvärde, medeltal
Genomsnittsmått som används för att beskriva ett statistiskt material eller en fördelning. Ett tredje ord är medium, av ett latinskt ord som betyder mellerst.
    Flera olika medelvärden finns, bl.a. det aritmetiska, det geometriska och det harmoniska. Talar man om medelvärdet avses dock nästan alltid det aritmetiska medelvärdet; så är det här nedan. Språkbruket är så fast att det normalt går bra att slopa bestämningen aritmetiskt.
    Det statistiska materialet kan vara ett urval eller en ändlig population. Fördelningen kan vara observerad eller teoretisk.

Ogrupperat statistiskt material
Medelvärdet (det aritmetiska) är summan av samtliga observationer i materialet delad med antalet observationer.

Ex: Under en julivecka avläser man kl. 12 på dagen följande temperaturer i grader Celsius:

24, 26, 25, 30, 32, 23 och 22.

Man får att medelvärdet är

(24 + 26 + 25 + 30 + 32 + 23 + 22)/7 = 182/7 = 26

Medelvärdet är alltså 26 °C. Vanliga beteckningar för medelvärdet för urval är (x streck, x bar), m eller M. För medelvärdet för population eller teoretisk fördelning används bl.a. µ (my), m eller X (X streck, X bar). Ordet bar är ett engelskt ord som betyder stång, ribba; µ är en grekisk bokstav.
    Grundformeln för urvalsmedelvärdet kan skrivas

= Sx/n

där S (den grekiska bokstaven ”stora sigma”) används som summatecken och n är antalet observationer. Man läser ”x streck är lika med summa(n av) x genom n”.

Utförligare och ytterligare exempel i Ordbok i statistik.

Åter