ANOVA
Vanlig förkortning för ANalysis Of VAriance, variansanalys.

Åter