association
Samband mellan två eller flera variabler. Av ett latinskt ord som betyder förena.
    Ibland reserveras ordet för sambandet mellan variabler som är dikotoma [dikotå´ma] eller dikotomiserade [dikotåmise´rade]. Ordet dikotom kan översättas med tudelad och ordet dikotomisera med tudela. Se också korrelation

Åter