bekvämlighetsurval
Urval som innebär att man väljer personer som råkar finnas till hands.

Ex: Inställningen till en livsmedelsbutik ska undersökas. Till urvalet väljs de besökare i butiken som råkar finnas där under den tid undersökningen görs.

Åter