bias [ba´jös]
Fördom; tillstånd som avviker från vad som väntas. Bias är ett engelskt ord som kommer av ett fornfranskt ord som betyder sned. Av bias kommer adjektiven biased [ba´jöst] och unbiased [a´nba´jöst].

Här är förslag på lämpliga översättningar av orden när de används i statistik:

  • bias, systematiskt fel, snedvridning, skevhet
  • biased, med systematiskt fel, icke-väntevärdesriktig
  • unbiased, utan systematiskt fel, väntevärdesriktig

    Åter