diskriminantanalys [diskrimina´nt]
En samling metoder som används för att bestämma vilka egenskaper som är de viktigaste för att skilja mellan element (enheter, objekt) i en grupp och element i en eller flera andra grupper eller – omvänt – för att med ledning av egenskaper hos ett element hänföra detta till en av två eller flera grupper. Ordet diskriminant kommer av ett latinskt ord som betyder avsöndra, avskilja.

Ex: Vilka egenskaper skiljer personer som är framgångsrika i tekniska studier från dem som misslyckas med studierna? Kunskaper om vilka dessa egenskaper är kan användas för att utforma lämpliga antagningstest.

Ett exempel till i Ordbok i statistik.

Åter