element
I statistik, de föremål, individer eller andra objekt som utgör en population eller ett urval. I stället för element talar man här ofta om enheter. SCB, Statistiska centralbyrån, använder ofta ordet objekt i stället för element eller enhet.

Ex: Population, de röstberättigade i Sverige. – Urval, de av de röstberättigade som valts ut för intervjuer.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter