fördelningsfunktion
Förenklat, en funktion som ger en summakurva. Som symbol används vanligen F(x), som ska jämföras med f(x), vanlig symbol för den frekvensfunktion som är grund för fördelningsfunktionen.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter