frekvensfunktion
Funktion som beskriver en teoretisk sannolikhetsfördelning.

Ex: För ett exempel på en frekvensfunktion för en diskret variabel, se binomialfördelning, och för ett exempel på en frekvensfunktion för en kontinuerlig variabel, se normalfördelning.

Åter