frekvens
Hur ofta ett visst variabelvärde förekommer i ett statistiskt material eller i en fördelning. Av ett latinskt ord som betyder vanlig. Är fördelningen teoretisk talar man vanligen hellre om sannolikheten för ett visst variabelvärde eller för ett visst intervall.

En frekvens kan vara absolut, relativ eller kumulerad. Begreppen definieras nedan och åskådliggörs i följande tabell:
 
  x f f/n % kf kf/n k %  
                 
  13 1 0,04 4 1 0,04 4  
  14 6 0,24 24 7 (1 + 6) 0,28 28  
  15 14 0,56 56 21 (1 + 6 + 14) 0,84 84  
  16 4 0,16 16 25 (1 + 6 + 14 + 4) 1,00 100  
                 
  S:a 25 1,00 100  

 • Absolut frekvens är antal. Symbol är f. För x = 14 t.ex. är den absoluta frekvensen 6.

 • Relativ frekvens är absolut frekvens delad med n, hela antalet observationer. Symbol är f/n. Multipliceras f/n med 100 får man procent.
      För x = 14 t.ex. är den relativa frekvensen 6/25 = 0,24 respektive 24 procent.

 • Kumulerad frekvens ("hopad" frekvens). Två andra ord för kumulerad är kumulativ och ackumulerad. Alla orden kommer av ett latinskt ord som betyder hopa, lägga på hög.
      Kumulerad frekvens kan vara absolut eller relativ. Symboler är kf för kumulerad absolut frekvens och kf/n eller k % för kumulerad relativ frekvens.
      För x = 14 t.ex. är den kumulerade absoluta frekvensen 7 och den kumulerade relativa frekvensen 0,28 respektive 28 procent.

  Utförligare i Ordbok i statistik.

  Åter