glidande medelvärden
Glidande medelvärden, en av flera metoder att utjämna oregelbundenheter i en tidsserie. Ett annat ord är löpande medelvärden. Ofta används ordet medeltal i stället för ordet medelvärde.
    Metoden innebär i sin enklaste form att man successivt beräknar ett antal (aritmetiska) medelvärden för k på varandra följande tal i tidsserien. För varje ny beräkning slopas det första av de k talen i den föregående beräkningen och tillkommer det tal som följer omedelbart efter det sista talet i den beräkningen.

Exempel i Ordbok i statistik.

Åter