goodness of fit
”Anpassningens kvalitet.” Avser hur väl en observerad (empirisk) fördelning ansluter sig till en föreslagen teoretisk fördelning. Goodness of fit prövas ofta med hjälp av ett chi-två-test [tji]. De engelska orden goodness och fit kan här översättas med kvalitet respektive passa, passform.

Åter