interaktion
Samspel mellan två eller flera variabler eller faktorer. Av två latinska ord som betyder mellan och handling.

Begreppet används bl.a. i samband med regressionsanalys och variansanalys.

Åter