känsliga frågor
Vad som utgör känsliga frågor varierar från person till person. Vad som förenar frågorna är att de ofta ger upphov till ett stort bortfall.

Ex: Frågor som gäller sjukdomar, alkoholkonsumtion, sexualvanor, partival,  inkomst och förmögenhet.

Olika rekommendationer finns för hur svarsfrekvensen för känsliga frågor ska kunna ökas.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter