klusteranalys
Samlingsnamn för vissa statistiska metoder som innebär att elementen (enheterna, objekten) i ett statistiskt material grupperas i ett antal grupper på så sätt att element som liknar varandra i ett eller flera avseenden förs till samma grupp. Analysen, vars vidare innebörd förbigås, tillämpas bl.a. i botanik, geologi, företagsekonomi och sociologi.

Åter