kvoturval (för intervjuer)
Ett urval som gjorts på så sätt att intervjuarna fått instruktioner att fylla vissa i förväg bestämda kvoter av vanligen personkategorier. Ett kvoturval är inget slumpmässigt urval och betraktas därför ibland med misstro.

Ex: En intervjuare ska intervjua 100 personer. Han får själv välja dem, förutsatt att han fyller följande kvoter: 60 män varav 35 är högst 40 år och 25 är äldre samt 40 kvinnor varav 25 är högst 40 år och 15 är äldre.

Åter