linjärt samband
Ett svårdefinierat begrepp som enklast kan åskådliggöras med hjälp av diagram.

Ex: Vart och ett av de två punktdiagrammen nedan beskriver sambandet mellan två variabler, x och y. Av diagrammen visar det vänstra ett tydligt linjärt samband. Det högra visar ett mycket tydligt samband som inte är linjärt. Sådana samband kallas ibland för krökta.

Vardagligt skulle man kanske kunna säga att ett samband är linjärt om det statistiska materialet, avbildat som ett punktdiagram, väl ansluter sig till en (tänkt) symmetriaxel (ett slags linje). Så är det till vänster ovan, men inte till höger.

Åter