marginalfördelning
Fördelningen för en av variablerna i en samtidig fördelning för två eller flera variabler. Ordet marginal kommer av ett latinskt ord som betyder rand, kant. Fördelningen kan vara observerad eller teoretisk. Se också betingad fördelning

Ex: Tabellen nedan visar den samtidiga fördelningen för de två variablerna Ålder och Attityd i en grupp om 100 personer.

  Attityd Ålder     S:a
    Yngre Medel Äldre  
           
  Positiv 5 10 0 15
  Osäker 10 30 5 45
  Negativ 10 15 15 40
  S:a 25 55 20 100

Här finns två marginalfördelningar:

 • Marginalfördelningen för variabeln Attityd är
   

    Positiv 15
    Osäker 45
    Negativ 40

      Talen 15, 45 och 40 kallas marginalfrekvenser.
   

 • Marginalfördelningen för variabeln Ålder är
   
    Yngre Medel Äldre
    25 55 20

     Talen 25, 55 och 20 är marginalfrekvenser.

  Utförligare i Ordbok i statistik.

  Åter