betingad fördelning
Fördelningen för en av variablerna i en samtidig fördelning för två eller flera variabler givet ett visst värde på den andra variabeln (givet vissa värden på de andra variablerna). Ett annat uttryck är villkorlig fördelning. Fördelningen kan vara observerad eller teoretisk. Se också marginalfördelning.

Ex: Tabellen nedan visar den samtidiga fördelningen för de två variablerna ålder och attityd i en grupp om 100 personer.

 

Attityd

Ålder

 

 

S:a

 

 

 

Yngre     

Medel     

Äldre

 

Positiv              

5           

10           

0           

15

 

Osäker            

10           

30           

5           

45

 

Negativ           

10           

15           

15         

40

 

S:a                   

25           

55           

20        

100

Här finns sex stycken betingade fördelningar. Två exempel:

 • Den betingade fördelningen för variabeln attityd givet värdet Yngre på variabeln Ålder är
   
    Positiv 5
    Osäker 10
    Negativ 10

  Talen 5, 10 och 10 kallas betingade frekvenser.
   

 • Den betingade fördelningen för variabeln ålder givet värdet Osäker på variabeln Attityd är
   
    Yngre Medel Äldre
    10 30 5

  Talen 10, 30 och 5 är betingade frekvenser.

  Utförligare i Ordbok i statistik.

  Åter