median
Av ett latinskt ord som betyder i mitten befintlig, mellerst.
    För ett statistiskt material är medianen, vardagligt, det variabelvärde som, när det är möjligt, delar upp materialet i två lika stora delar; det förutsätts att observationerna först ordnats efter storlek. En vanlig symbol är Md, men också andra beteckningar förekommer.

För ett litet material kan medianen, sedan observationerna ordnats efter storlek, bestämmas på följande sätt:

 • Medianen är den mittersta observationen om antalet observationer är udda.
  Ex:
  För de tre observationerna 4, 5 och 12 är Md = 5.

 • Medianen är medelvärdet av de två mittersta observationerna om antalet observationer är jämnt.
  Ex:
  För de fyra observationerna 4, 5, 7 och 12 är.Md   

  (5 + 7)2 = 6

   Utförligare och med ytterligare exempel i Ordbok i statistik.

  Åter