oberoende variabel, beroende variabel
I bl.a. regressionsanalys är en oberoende variabel en variabel som antas påverka en annan variabel, kallad den beroende variabeln. Andra uttryck för oberoende variabel är bl.a. förklarande variabel och förklaringsvariabel. För den beroende variabeln används ibland uttrycket resultatsvariabel.

Ex: Man vill studera sambandet mellan studentbetyg och studieresultat vid högskola. Som oberoende variabel väljs studentbetyg, medan studieresultat ses som den beroende variabeln. Studentbetyg är här ett naturligt val för den oberoende variabeln, eftersom man vill pröva om betyg har betydelse för högskoleresultatet, inte tvärtom. I diagram som bygger på koordinatsystemet får x-axeln normalt representera den oberoende variabeln och y-axeln den beroende variabeln.

Valet av orden oberoende respektive beroende i detta sammanhang är olyckligt eftersom orden här inte har samma innebörd som oberoende och beroende i sannolikhetslärans mening; se oberoende. Språkbruket är dock etablerat.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter