observation
Här, resultatet av en mätning eller klassificering. Observationer kan vara tal eller icke-tal. Ibland talar man då om numeriska respektive icke-numeriska observationer.
Ex: För fyra personer noteras dels åldern i år (de numeriska observationerna 42, 35, 55 och 55), dels könet (de icke-numeriska observationerna Man, Man, Kvinna och Man).

För fallet mätning finns också ordet mätvärde. Det består av ett tal, kallat mätetal, följt av en enhet. I skolmatematiken förekommer ordet storhetsvärde.
Ex: Mätvärdet (storhetsvärdet) 54,3 cm kan skrivas som 54,3·1 cm, där 54,3 är mätetalet, 1 cm är enheten och cm är enhetsbeteckningen.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter