placeboeffekt [plase´bo]
Effekt som inte beror på de specifika inslagen i en behandling, t.ex. det verksamma ämnet i ett läkemedel, utan snarare på de positiva förväntningar den behandlade har. Ordet placebo är ett latinskt ord som betyder ”Jag skall behaga”.

Förväntningarna kan också vara negativa och man talar då om nocebo [nose´bo] och noceboeffekt. Ordet nocebo är ett latinskt ord som betyder ”Jag skall skada”.

De två effekterna kan minimeras i försök som är upplagda som blindförsök eller dubbelblindförsök 

Åter