praktisk signifikans
Det att efter hypotesprövning en statistiskt signifikant skillnad eller förändring har praktisk betydelse. Så är inte alltid fallet.

Ex: I en urvalsundersökning prövas en ändring i en produktionsprocess. Den nya metoden sänker i försöket tillverkningstiden från 54 till 52 sekunder; minskningen är statistiskt signifikant. Att införa den nya metoden skulle dock medföra så stora organisatoriska förändringar att man avstår.

Åter