urvalsundersökning
Undersökning där man undersöker bara en del av elementen (enheterna, objekten) i en population, på formellt språk en delmängd av populationens element.

Åter