randomisering
Av det engelska ordet random, slumpmässig. Verbet är randomisera som kan översättas med fördela slumpmässigt. Dessutom finns adjektivet randomiserad.

Randomisering är ett viktigt begrepp i statistik. En av de vanligaste användningarna är vid planering av randomiserade experiment där man slumpmässigt vill fördela behandlingar på individer.

Ex: Av 100 patienter (= elementen) ska 50 behandlas med preparatet X, medan de övriga ska få ett placebo ([plase´bo], blindtablett, ”sockerpiller”). Fördelningen sker genom lottning.

Åter