snöbollsurval
Ett icke-slumpmässigt urval av personer där man via redan valda personer letar sig fram till andra personer som man tar med i urvalet.

Ex: En litteraturforskare vill intervjua ett urval personer som känt författaren X. Han vidgar successivt sitt urval genom att fråga redan valda personer om andra personer som de vet varit bekanta med X

Åter