simple random sample
Det engelska uttrycket för obundet slumpmässigt urval.  Det förkortas SRS, som dock ibland används som förkortning för simple random sampling, dvs. den urvalsmetod som ger just ett simple random sample.

För motsvarigheten på svenska, obundet slumpmässigt urval, används ofta förkortningen OSU.

 Se också slumpmässigt urval.

Åter