stapeldiagram
Diagram som består av ett antal rektanglar med samma bas och med höjder som är proportionella mot resultaten och med mellanrum mellan rektanglarna. Jämför med histogram; se klassindelning.

Ex: Diagram som säger att 20 personer har grundskola som högsta utbildning, 50 gymnasieskola och 10 högskola.

Utförligare och med fler exempel och figurer i Ordbok i statistik.

Åter