utfall, utfallsrum
I sannolikhetsläran är ett utfall ett möjligt resultat vid ett slumpmässigt försök. Ett annat ord är elementarhändelse. Ett utfallsrum är alla de resultat (utfall) som är möjliga vid ett försök.

Ex: Vid kast med en sexsidig tärning består utfallsrummet av de sex möjliga resultaten (utfallen) 1:a, 2:a, 3:a, 4:a, 5:a och 6:a.

Utförligare och med ytterligare exempel i Ordbok i statistik.

Åter