slumpmässigt försök
En aktivitet som har minst två möjliga utfall (”resultat”) och där det i förväg är omöjligt att säga vilket som kommer att inträffa. Det förutsätts att försöket ska kunna upprepas på samma eller i varje fall likartat sätt. Se också sannolikhet.
Ex: Kast med tärning. – Dragning ur en väl blandad kortlek.

Vid statistiska studier används ordet försök också om aktiviteter som inte skulle uppfattas så på vardagsspråket.
Ex: 1 000 flygresor kan uppfattas som 1 000 försök i en studie av flygsäkerheten.

Åter