variationsomåde
För en kvantitativ variabel, den del av tallinjen inom vilken variabeln kan variera. Ett annat ord är variationsintervall.

Ex: Variationsområdet för en människas ålder i år är från 0 år och uppåt till kanske 130 år eller så.

Ex: En normalfördelad variabel har variationsområdet från –¥ ("minus oändligheten") till +¥.

Åter